Varsågod! Här får du ViKort nr 4, maj 2011.

ViKort är ett nyhetsbrev från Boplats Vadstena och HusmanHagberg som löpande kommer ge dig aktuell information om Kanalvillorna och Nya Silon i Vadstena.

Den tilltänkta marinan flyttas längre ut på lilla hamnarmen, ovan den befintliga småbåtshamnen och utgår ur vårt projekt "Ny stadsdel väster om Vadstena Slott". Marinans utbyggnad kommer i fortsättningen att drivas av Vadstena Tekniska kontor. Vi tycker att det blir en bra lösning med trafiken till och från båtar via lilla hamnpiren.

Inbjudan till informationsmöte den 18 juni 2011, kl. 14.00.

Lördagen den 18 juni, kl 14.00, är ni välkomna till Vadstena Rådhus för information om det fortsatta arbetet med vårt projekt 73 nya bostäder i kvarteren Konvaljen och Ranunkeln 5 (18 villor och 55 ägarlägenheter).

Vi ska informera om

  1. Projektets omfattning, villor och ägarlägenheter.
  2. Pågående detaljplanearbete med slutundersökning av arkeologin och markföroreningar.
  3. Byggnadsteknisk utformning av villor och silolägenheter.
  4. Systemlösningar av värme, varmvatten, el och renhållning.
  5. Tidplan över detaljplanearbeta, projektering- upphandling och byggande.

Hälsningar Boplats Vadstena.

Detaljplanearbetet
För fortsatt arbete med detaljplaneprogrammet behöver MKB-utredningen följas upp med en fördjupad utredningar för att fastställa i vilken omfattning en sanering alternativ isolering av markföroreningar ska ske i område.

En arkeologisk slutundersökning erfordras för del av område.

Ytterligare ska strandskyddet enligt Miljöbalken prövas, en trafik- och bullerutredning samt vilken påverkan bostadsbebyggelse har på den riksintressanta kulturmiljön omkring slottet.

Se bild på detaljplanen

Förbokningar av Kanalvillor
Till dags datum är 16 kanalvillor förbokade av skissat förslag till detaljplanearbetets 18 villor. En är återlämnad och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivningen.

Se planskissen på de förbokade villorna
Läs mer om Kanalvillorna!

Förbokade lägenheter i Nya Silon
Till dags datum är 39 lägenheter förbokade av totalt 55 lägenheter. Fem är återlämnade och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivning som alternativ till redan bokad lägenhet. Eventuellt kommer några lägenheter, 6 st, i första bostadsvåningen, andra våningen ovan mark, att reserveras för ett sk. Trygghetsboende.

Se bild på de förbokade lägenheterna
Läs mer om Nya Silon!

 

 

Boplats Vadstena