Varsågod! Här får du ett nytt ViKort! ViKort nr 2, november 2010.

ViKort är ett nyhetsbrev från Boplats Vadstena och HusmanHagberg som löpande kommer ge dig aktuell information om Kanalvillorna, Nya Silon i Vadstena och Marinan.

Informationen här handlar om en ny politisk ledning i Vadstena kommun och hur de ser på våra byggprojekt Kanalvillorna och Silolägenheterna.

Ny borgerlig allians i Vadstena

Den nya majoriteten i Vadstena kommunfullmäktige, från och med 1 november, består av 9 M, 3 C, 3 F och 3 KD, tillsammans 18 mandat. Övriga 17 mandat är fördelade på S, MP, V och SD.

Kommunfullmäktiges ordförande är Bo Johansson (C) och kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd är Jan Sundström (M).

Vadstenas nya ledning vill nu skapa en offensiv utveckling i staden genom bland annat prioritera stadsplanearbetet i kvarteren runt Vadstena Slott, så att byggandet av Kanalvillorna och ombyggnaden av silofastigheten kan ske så snart som möjligt.

Man vill också stoppa byggandet av äldrebostäder i järnvägsområdet till förmån för en satsning på museijärnvägen.

Se Östgötatidningens artikel från den 11 nov. 2010.

Detaljplanerbetets andra etapp startar med arbetsmöten i februari månad 2011.

Vi önskar en god jul och ett gott nytt år.
Boplats Vadstena

Detaljplanearbetet
Förundersökningar av markmiljön och den arkeologiska förundersökning är slutförd.
Den nya kommunledningen önskar en offensiv utveckling av stadens byggande.
Se Östgötatidningens artikel från 11 november 2010.

Dokument:
Milöjteknisk markunderskning Kronoängen 100705 (7,3 MB PDF)


Arkeologisk förundersökning: Slutredov Karta1 (124 K PDF)

Arkeologisk förundersökning: Slutredov Karta2 (84 K PDF)

Arkeologisk förundersökning: Slutredov Dokument

Förbokningar av Kanalvillor
Till dags datum är 16 kanalvillor förbokade av skissat förslag till detaljplanearbetets 18 villor. En är återlämnad och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivningen.
Se planskissen på de förbokade villorna
Läs mer om Kanalvillorna!

Förbokade lägenheter i Nya Silon
Till dags datum är 32 lägenheter förbokade av totalt 55 lägenheter. Två är återlämnade och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivning.
Se bild på de förbokade lägenheterna
Läs mer om Nya Silon!

 

 

 

 

Boplats Vadstena