Varsågod! Här får du ditt första ViKort! ViKort nr 1.

ViKort är ett nyhetsbrev från Boplats Vadstena och HusmanHagberg som löpande kommer ge dig aktuell information om Kanalvillorna, Nya Silon i Vadstena och Marinan.

Vi vill här informera från ett välbesökt möte i Vadstena Rådhus, fredagen den 18 juni.

nledningsvis informerade Sören Niklasson om de tre projektens ägargrupper/byggherrar. Byggherre för Kanalvillorna är KB Vadstenavillan med ägarna Sophie Nordenham, Göran H Gustavsson och Sören Niklasson. För Nya Silon är Fastighetsbolaget Nya Silon KB byggherre, med ägare Arnold Larsson, Sophie Nordenham och Sören Niklasson. Marinan kommer att få liknande organisation med ett KB som byggherre och en ägargrupp av Gunnar Korpås, Sophie Nordenham och Sören Niklasson

Ett detaljplaneprogram är antaget av Vadstena kommun och efter att MKB och arkeologisk förundersökning är utförd skall kommunen nu upphandla detaljplanearbetet för Kronoängen i Vadstena. Den beräknas vara klar hösten 2011 och med ca 1 års byggtid för Kanalvillorna skull de kunna vara inflyttningsklara sista kvartalet 2012. Ombyggnaden av silon bör kunna få en byggstart staxt efter villaprojektet och med ca 18 - 20 månaders byggtid kan de vara inflyttningsklara andra halvåret 2013.

Offerter på Kanalvillorna har inkommit och visar att kostnaden per hus, inkl. tomt, kanal och färdigt hus, kommer att vara mellan 4,5 till 5,5 miljoner kronor i dagens kostnadsläge.

Samfällighetsavgiften är i dagens kostnadsläge beräknad till ca 200 kr per m2 bostadsyta och år. Avgiften ska bekosta olika gemensamma driftkostnader i silobyggnaden respektive Kanalvillorna, exempelvis TV-utbud, bredbandsuppkoppling, underhåll av samfällighetsanläggningar, administrativ förvaltning samt en preliminär kostnad för kallvatten, varmvatten och värmen till den egna bostaden.

Kommande köpekontrakts utformning är ett "Tomt/ägarlägenhets och entreprenads kontrakt", med en första betalningen för tomt/ägarlägenhetens volym och en betalningsplan som samstämmer med entreprenadens betalningsplan till slutbetalning efter godkänd slutbesiktning.

Slutligen informerade företagsgruppen Energiutvecklarna Norden AB om principlösning för att uppnå 100 % produktion av varmvatten och värme inom kvarteren. Målsättningen är att inte behöva köpa någon extern energi för samtliga bostäders uppvärmning och varmvatten uppvärmning.

Trevlig sommar!
Boplats Vadstena

Detaljplanearbetet
Innan kommunen kommer att upphandla detaljplanearbetet i kv Konvaljen m.fl. ska pågående förundersökningar av markmiljön och den pågående arkeologiska förundersökningen slutföras, vilket kommer att ske till halvårsskiftet 2010.

Dokument:
Miljökonsekvensbeskrivning till planprogram för Kronoängsområdet Vadstena kommun augusti 2009 (3,2 MB PDF)

Samrådsredogörelse 2009 08 14 med bilaga (5,9 MB PDF)

Detaljplaneprogram - Vadstena Kommun (1,9 MB PDF)

Förbokningar av Kanalvillor
Till dags datum är 16 kanalvillor förbokade av skissat förslag till detaljplanearbetets 18 villor. En är återlämnad och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivningen.
Se planskissen på de förbokade villorna
Läs mer om Kanalvillorna!

Förbokade lägenheter i Nya Silon
Till dags datum är 31 lägenheter förbokade av totalt 55 lägenheter. två är återlämnade och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivning.
Se bild på de förbokade lägenheterna
Läs mer om Nya Silon!

 

 

 

Boplats Vadstena