Vadstena, klosterstaden vid slättens möte
med sjön Vättern.

Boplats Vadstena AB

Vi finns i en liten stad – Vadstena – med
mycket rik historia och sköna miljöer.
Klosterstaden ligger vid den bördiga slättens möte med sjön Vättern, straxt norr om Omberg.

Här vill vi skapa ett bästa boende.
Våra mål i byggandet är harmoni, sundhet och skönhet. Vi gör det i ett nätverk av bästa kunskaper och erfarenheter inom bostadsbyggande.

Våra mål för finansiering är långsiktighet och trygghet. Med möjlighet till individuellt anpassade investeringar och med egen medverkan till bästa lösningen för bostadskonsumenten.

Vår idé för att uppnå det goda livet är att skapa en väl utvecklad social gemenskap i de olika allmänna lokalerna.

Intresseanmälan till bostadsrätter i silobyggnaden, villorna utefter ny kanal, sjöbodarna på hamnpiren och båtplats i marinan kan ske redan nu via:

Boplats Vadstena AB
Sjögatan 29   592 30 Vadstena
E-post info@boplatsvadstena.se

   
Boplats Vadstena