Bostadsrätter i silobyggnaden, Villa i kanalprojektet, Sjöbod och Båtplats i marinan.


Jag / vi anmäler mitt / vårt intresse för nedanstående ikryssningar.
Bostadsrättslägenhet i silobyggnaden, BRF Boendekronan i Vadstena.
Villa vid kanalprojektet i kvarteret Konvaljen.
Sjöbod på nya piren.
Båtplats i nya marinan.
Intresseanmälan registreras i datumordning.
Om ni inte erhållit bekräftelse innom sju dagar kontakta info@boplatsvadstena.se.

Intressent
Namn:
Gatuadress:
Postadress:
Telefon:
Epost:

   
Boplats Vadstena